Amerika yonca lağımlayıcısı - (Liriomyza trifolii (Burgess, 1880))

Ətraflı

Yaponiya çöpvari çanaqlı yastıcası - (Lopholeucaspis japonica (Cockerell, 1897))

Ətraflı

Qara uzunbığ böcəklər - (Monochamus spp Dejean, 1821)

Ətraflı

Armud odlucası - Acrobasis pirivorella (Matsumura, 1900)

Ətraflı

Qara yalançı çanaqlı yastıcası - Parasaissetia nigra (Nietner, 1861)

Ətraflı

Kartof güvəsi - (Phthorimaea operculella Zeller, 1873.)

Ətraflı

Lağımlayıcı sitrus güvəsi - (Phyllocnistis citrella Stainton, 1856)

Ətraflı

Yaponiya böcəyi - (Popillia japonica Newman, 1841)

Ətraflı

Komstok yastıcası - (Pseudococcus comstocki Kuwana, 1902)

Ətraflı

Tut çanaqlı yastıcası - (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti, 1886))

Ətraflı

Kaliforniya çanaqlı yastıcası - (Diaspidiotus perniciosus Comstock, 1881)

Ətraflı

Alma milçəyi - (Rhagoletis pomonella Walsh, 1867)

Ətraflı