Lobyanın qızılı mozaika virusu (LQMV)

Ətraflı

Tütünün həlqəvi ləkəlilik virusu (THLV)

Ətraflı

Küknar yarpaqbükəni - (Choristoneura fumiferana Clemens, 1865)

Ətraflı

Çin toxumyeyəni - (Callosobruchus chinensis Linnaeus, 1758)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı