Lobyada bakterial yanıq və ya adi ləkəlilik (Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli (Smith) Vauterin et al.)

Ətraflı

Üzümün bakteriozu - Pirs xəstəliyi (Xylella fastidiosa Wells et al. 1987)

Ətraflı

Payızgülünün ağ pası - (Puccinia horiana P. Hennings))

Ətraflı

Yaponiya çöpvari çanaqlı yastıcası - (Lopholeucaspis japonica (Cockerell, 1897))

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı