Pomidorun qara həlqəvi ləkəlilik virusu (PQHLV)

Ətraflı

Qvatemala kartof güvəsi - (Tecia solanivora Povolny, 1973)

Ətraflı

Filloksera - (Viteus vitifolii Fithc, 1851)

Ətraflı

Solğun kartof nematodu - (Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı