Pomidorun həlqəvi ləkəlilik virusu (PHLV)

Ətraflı

Şərq yemiş milçəyi - (Bactrocera c u curb it a e Coguillett, 1849)

Ətraflı

Zümrüdü göyrüş böcəyi - (Agrilus planipennis Fairmaire, 1888)

Ətraflı

Lobyada bakterial yanıq və ya adi ləkəlilik (Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli (Smith) Vauterin et al.)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı