Sitrus tristeza klosterovirus (STKV)

Ətraflı

Şərq sitrus çanaqlı yastıcası - (Unaspis yaponensis kuwana, 1923)

Ətraflı

Kartof torpaq birəciyi - (Epitrix cucumeris Harris, 1851)

Ətraflı

Şaftalı meyvəyeyəni - (Carposina niponensis Walsingham, 1900)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı