Qızılı kartof nematodu - (Globodera rosfoch/ens/s Wollenweber, 1923)

Ətraflı

Qarğıdalıda diplodioz - (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton)

Ətraflı

Qara yalançı çanaqlı yastıcası - Parasaissetia nigra (Nietner, 1861)

Ətraflı

Kartofun And latent timovirusu (KALTV)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı