Kartofda sürmə - (Thecaphora solani (Thirum et M.J. O’Brien) Mordue, 1988)

Ətraflı

Solğun kartof nematodu - (Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975)

Ətraflı

Lobyanın qızılı mozaika virusu (LQMV)

Ətraflı

Karolina quşüzümü - (Solanum carolinense L.)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı