Şabalıd lağımlayıcı güvəsi - (Cameraria ohridella Deschka et Dimic, 1986)

Ətraflı

Yaponiya çöpvari çanaqlı yastıcası - (Lopholeucaspis japonica (Cockerell, 1897))

Ətraflı

Braziliya dənyeyəni - (Zabrotes subfasciatus Boheman, 1833)

Ətraflı

Üzümün qızılı saralma fitoplazması (Grapevine flavescence dorée phytoplasma)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı