Qarğıdalının bakterial solması (vilt) (Pantoea stewartii subsp stewartii (Smith, 1898) Mergaert et al. (1993)

Ətraflı

Şərq pambiq uzunburnu - (Anthonomus grandis Boheman, 1843)

Ətraflı

Çin sitrus milçəyi - (Bactrocera minax (Enderlein, 1920))

Ətraflı

Şam gövdə nematodu - (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı