Yalançı Kolumbiya fır nematodu - (Meloidogyne fallax Karssen, 1996)

Ətraflı

Xınagülünün ləkəli nekroz virusu (XLNV)

Ətraflı

Yovşan yarpaqlı ambroziya - (Ambrosia artemisiifolia L.)

Ətraflı

Pomidorun qara həlqəvi ləkəlilik virusu (PQHLV)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı