Kiçik tut odlucası - (Glyphodes pyloalis\Na\ker, 1859)

Ətraflı

Zümrüdü göyrüş böcəyi - (Agrilus planipennis Fairmaire, 1888)

Ətraflı

Xınagülünün ləkəli nekroz virusu (XLNV)

Ətraflı

Asiya pambıq sovkası - (Spodoptera litura Fabricius, 1775)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı