Texas kök çürüməsi - (Phymatotrichposis omnivora (Duggar) Hennebert))

Ətraflı

Buğdada cırtdan sürmə - (Tilletia contraversa J. G. Kühn)

Ətraflı

Kartofun həlqəvi çürüməsi (Clavibacter michiganensis)

Ətraflı

Qızılı kartof nematodu - (Globodera rosfoch/ens/s Wollenweber, 1923)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı