Azçiçəkli senxrus - (Cenchrus incertus M.A. Curtis)

Ətraflı

Kartofun qonur çürüməsi (Ralstonia solanacearum sensu lato)

Ətraflı

Yaponiya mumlu yalançı çanaqlı yastıcası - (Ceroplastes japonicas Green, 1921)

Ətraflı

Qızılı kartof nematodu - (Globodera rosfoch/ens/s Wollenweber, 1923)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı