Qara uzunbığ böcəklər - (Monochamus spp Dejean, 1821)

Ətraflı

Tərəvəz yarpaq lağımlayıcısı - (Liriomyza sativae Blanchard, 1938)

Ətraflı

Lobyanın qızılı mozaika virusu (LQMV)

Ətraflı

Yovşan yarpaqlı ambroziya - (Ambrosia artemisiifolia L.)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı