Palıd bağacığı - (Corythucha arcuate Say, 1832)

Ətraflı

Gövdə nematodu - (Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filipjev, 1936)

Ətraflı

Fındıqda bakterial yanıq (Xanthomonas arboricola pv. corylina)

Ətraflı

Kartof güvəsi - (Phthorimaea operculella Zeller, 1873.)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı