Tumurcuqlu gəndalaş - (Iva axillaris Pursh)

Ətraflı

Gövdə nematodu - (Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filipjev, 1936)

Ətraflı

Pambığın antraknozu - (Glomerella gossypii Edgerton)

Ətraflı

Çoxillik ambroziya (Ambrosia psilostachya D.C.)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı