Palma trips! - (Thrips palmi Karny, 1925)

Ətraflı

Asiya uzunbığ böcəyi - (Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1853)

Ətraflı

Sitrus bitkilərinin ziyilliyi - (Elsinoe fawcettii Bitancourt et Jenkins)

Ətraflı

Buğda nematodu - (Anguina tritici (Steinbuch, 1799) Chitwood, 1935)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı