Üzümün bakteriozu - Pirs xəstəliyi (Xylella fastidiosa Wells et al. 1987)