Qarğıdalıda diplodioz - (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton)