Ağac və kol bitkilərinin fitoftorozu - (Phytophthora ramorum Weres et all.))