Kartofda qanqren - (Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema, 1967))