Qərb şam qabıqyeyəni - (Dendroctonus brevicomis LeConte, 1876)