Zolaqlı meyvə güvəsi - (Anarsia lineatella Zeller, 1839)