Pomidorda bakterial dəmgil və ya qara bakterial ləkəlik (Xanthomonas vesicatoria) (ex Doidge, 1920) Vauterin et al. (1995)