Aralıq dənizi meyvə milçəyi - (Ceratitis capitata Wiedemann, 1824)