Şaftalı meyvəyeyəni - (Carposina niponensis Walsingham, 1900)